Over SmartImpuls

Krachten bundelen

Smartimpuls is in 2017 ontstaan op initiatief van werkgeversorganisatie VNO-NCW en het Graafschap College. De aanleiding hiervoor vormde de behoefte van bedrijven om voldoende voorbereid te zijn op de wereld van Smart Industry. Dit betreft een landelijke ontwikkeling. Echter, de ontwikkeling is extra zorgelijk voor Oost-Gelderland, omdat daar van oudsher veel maakindustrie is gevestigd en hier door dreigend personeelstekort slimmer gewerkt moet worden. Het regionale bedrijfsleven en het Graafschap College bundelden hun krachten. Gezamenlijk werd een plan opgesteld: door de opleiding voor toekomstige vakmensen financieel en inhoudelijk aantrekkelijker te maken, moesten meer studenten kiezen voor een toekomst in de Smart Industry

Inmiddels kunnen we stellen dat de aanpak van Smartimpuls succesvol is! Terwijl overal in Nederland de instroom van studenten alleen maar verder afnam, levert de  opleiding Smart Industry in de Achterhoek in de startfase een nieuwe bron van studenten. De instroom van nieuwe studenten in de techniek wordt door Smartimpuls sterk bevorderd, maar liefst 30% van de leerlingen stapt in techniek door het bestaan van Smartimpuls.

Aantrekkelijke opleiding

Studenten van de opleiding Smart Industry niveau 4 van het Graafschap College kunnen gebruikmaken van de voordelen van Smartimpuls. Smartimpuls betaalt voor hen niet alleen het lesgeld van de volledige opleiding, ook benodigd(e) leermiddelen, werkkleding en gereedschap worden geheel vergoed. Smartimpuls betaalt dit dankzij vergoeding die de aangesloten bedrijven betalen per stagiair(e). Door in ieder leerjaar van de opleiding een periode van minimaal 10 weken stage op te nemen, is de opleiding inhoudelijk aantrekkelijker geworden.