Stichting Impuls Regio Achterhoek (SIRA)

Smartimpuls is onderdeel van de stichting Studie Impuls Regio Achterhoek (SIRA). De stichting garandeert dat de gelden van Smartimpuls goed worden besteed. Het bestuur van de stichting bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en onderwijs. Jaarlijks legt het bestuur van de stichting, via het jaarverslag, financiële verantwoording af aan de leden van Smartimpuls.

Begeleidingscommissie

Naast het bestuur is er een begeleidingscommissie Smartimpuls in het leven geroepen. De begeleidingscommissie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. In de commissie zitten direct betrokken uit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van het Graafschap College. De begeleidingscommissie komt regelmatig voor overleg bijeen.

Administratie en plaatsing stagiair(e)s

Namens SIRA is het Graafschap College verantwoordelijk voor de uitvoering van de (financiële) administratie en de plaatsing van stagiair(e)s. Daarnaast voert het Graafschap College het postadres van Smartimpuls.

Andere samenwerkingsverbanden

Naast Smartimpuls bestaat er al sinds 2000 Metaalimpuls. In Metaalimpuls, ook onderdeel van SIRA, werken onderwijs en bedrijven samen in het kader van het behoud en groei van goed gekwalificeerd personeel voor de metaalindustrie.